نمایش 1–12 از 36 نتیجه

طرح پسته کدDC1003510

تومان2,885,000تومان17,785,000
تکنولوژی تولید کلاریس (ترکیبی هم زمان) نوع بافت  غیربرجسته رنگ  فرش سبز تعداد رنگ به کار رفته در فرش  20 رنگ

طرح کلاسیک اکریلیک کد DC5028

تومان8,885,000تومان17,885,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:12 ~ 10 رنگ شانه:1200 تراکم:3600 ارتفاع نخ

طرح کلاسیک ابریشم کد DC100354

تومان8,485,000تومان16,885,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

طرح کلاسیک ابریشم کد 100343

تومان8,485,000تومان16,885,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

طرح کلاسیک ابریشم کد 100353 DC

تومان8,485,000تومان16,885,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

طرح کلاسیک ابریشم کد DC100352

تومان2,885,000تومان17,785,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

طرح کلاسیک ابریشم کد DC300606

تومان8,485,000تومان16,885,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

طرح کلاسیک ابریشم کد DC300610

تومان2,885,000تومان21,585,000
تکنولوژی تولید : فناوری ماشین دستباف نوع بافت: غیر برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش : 35~40 شانه

طرح کلاسیک اکریلیک کد DC5001

تومان8,485,000تومان16,885,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:12 ~ 10 رنگ شانه:1200 تراکم:3600 ارتفاع نخ

طرح کلاسیک اکریلیک کد DC5002

تومان8,485,000تومان16,885,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:12 ~ 10 رنگ شانه:1200 تراکم:3600 ارتفاع نخ

طرح کلاسیک اکریلیک کد DC5004

تومان8,485,000تومان16,885,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:12 ~ 10 رنگ شانه:1200 تراکم:3600 ارتفاع نخ

طرح کلاسیک اکریلیک کد DC5005

تومان8,485,000تومان16,885,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:12 ~ 10 رنگ شانه:1200 تراکم:3600 ارتفاع نخ