در حال نمایش 8 نتیجه

طرح پسته کدDC1003510

تومان2,885,000تومان17,785,000
تکنولوژی تولید کلاریس (ترکیبی هم زمان) نوع بافت  غیربرجسته رنگ  فرش سبز تعداد رنگ به کار رفته در فرش  20 رنگ

طرح کلاسیک اکریلیک کد DC5028

تومان8,885,000تومان17,885,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:12 ~ 10 رنگ شانه:1200 تراکم:3600 ارتفاع نخ

طرح کلاسیک ابریشم کد DC100354

تومان8,485,000تومان16,885,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

فرش طرح وینتیج کد DC100638

تومان2,585,000تومان16,285,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:  غیر برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش: 20 رنگ شانه: 1000

طرح مدرن ابریشم کد DC200282

تومان3,185,000تومان20,785,000
در زمینه فرش و قالی استفاده از واژه کلاسیک برای نشان دادن فرق طرح و نگاره استفاده میشود. منظور از

فرش طرح وینتیج کد DC100653

تومان2,585,000تومان16,285,000
تکنولوژی تولید: فناوری ماشین دستبافت نوع بافت:  غیر برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش: 20 رنگ شانه: 1000

بوم قالی دلبر کد DC03

تومان255,000تومان555,000
تکنولوژی تولید: صنایع دستی نوع بافت:غیربرجسته تعداد رنگ به کار رفته: 35 ~ 40 رنگ شانه:1000 تراکم:1800 ارتفاع نخ خاب:6

بوم قالی کوچه 304 DC

تومان255,000تومان555,000
تکنولوژی تولید :صنایع دستی نوع بافت:غیر برجسته تعداد رنگ به کار رفته در فرش:35 ~ 40 رنگ شانه:1000 تراکم:1800 ارتفاع