استخدام همکار

برای پیوستن به تیم دیار فرش، فرم زیر را پر کنید.

"*" indicates required fields

Accepted file types: pdf, jpg, , txt, docs, Max. file size: 25 MB.
رزومه خود را در این بخش بارگذاری کنید.